Amplitudinea oscilației și punctul de offset

Offset puncte - distanța de la poziția punctului de echilibru stabil. oscilant, poziția sa la un moment dat.

Amplitudinea oscilației - este valoarea absolută a abaterii maxime a punctului oscilant din poziția de echilibru.Partei egală cu amplitudinea cea mai mare cilindree (Figura 1).

Unitatea SI măsurătorilor de deplasare și amplitudini ale unui contor.

Care este amplitudinea undei

Fig.1. Amplitudinea oscilațiilor ca deplasare maximă

Amplitudinea graficului oscilație definită ca curba sinusoidală maximă ordonată (Figura 2).

Care este amplitudinea undei


Fig.2. Determinarea graficului amplitudinii vibrațiilor

Exemple de rezolvare a problemelor

Din grafic determină corpul inițial de deplasare oscilație, amplitudinea și perioada de oscilație. Scrieți ecuația de oscilație.

Care este amplitudinea undei

Initial corp deplasare cm m. Amplitudinea oscilațiilor cm m.

Definim faza inițială de oscilație. Evident, atunci când punctul de offset este egală cu deplasarea inițială:

din faza inițială:

Deplasamentul de pornire de m, m amplitudinea oscilațiilor,

8 cu perioada de oscilație,

După o perioadă minimă de timp după începerea deplasării oscilație a punctului din poziția de echilibru va fi egală cu jumătate din amplitudinea, dacă perioada de oscilație a 24 s, iar faza inițială egală cu zero?

Prin ipoteză, faza inițială

Deoarece punctul dorit în timp offset este egală cu jumătate din amplitudinea, putem scrie: